Contacteer ons

Recyclage van bouwpuin

Revabo werd ruim vijftien jaar geleden opgericht als antwoord op de vraag naar steeds milieuvriendelijkere en zuinigere manieren van ondernemen. Sloopmateriaal van Hens Afbraakwerken en andere opdrachtgevers wordt door Revabo omgezet in hoogstaande herbruikbare grondstoffen voor bouw en wegenbouw.

Door steeds sterkere milieubewustwording heeft het recycleren en hergebruiken van (puin)afval een enorme vlucht genomen in de afgelopen jaren. Revabo verwerkt bouw- en sloopafval tot hoogwaardige granulaten middels een selectief sorteer-, breek- en zeefproces. Deze granulaten voldoen aan de strenge VLAREA-normen voor secundaire grondstoffen, de COPRO-reglementering (COPRO is een onpartijdige instelling voor de controle van de bouwproducten), de officiële typebestekken en andere bouwkundige normen en aannemingsvoorwaarden.

Toepassing producten

De granulaten worden onder meer gebruikt als funderingsmateriaal in de wegenbouw en als grindvervanger in betonmortel en betonwaren.

  Een overzicht van producten:
 • Gebroken mengpuin: 0/40
 • Gebroken betonpuin: 0/40
 • Gebroken betonpuin: 0/56
 • Gebroken betonpuin: 40/65
 • Gebroken mengpuin: 40/65
 • Puinbrekerszand
 • Gestabiliseerd zand
 • Schraal (magere) beton
 • Steenslag IA met betonpuin
 • Steenslag IA met mengpuin
 • Steenslag IA met asfaltpuin
 • Steenslag IIA met betonpuin
 • Steenslag IIA met mengpuin
 • Stortklaar beton

Zandwinning

Revabo beschikt over een erkende zandgroeve met maar liefst 1 miljoen m3 zand. Het kwaliteitszand is bestemd voor de aanmaak van diverse betonproducten (met behulp van een eigen betoncentrale!) en als opvulzand voor uiteenlopende projecten. Het zand vindt gretig aftrek bij zowel Hens NV als diverse externe opdrachtgevers. Naast de enorme zandgroeve beschikt Revabo over een eigen erkende opslagplaats voor uitgegraven gronden en een opvulgroeve. De opvulgroeve is geschikt voor het opvullen van gronden die in slechte technische toestand verkeren. Heeft u dus te maken met slechte grond, dan is Revabo de aangewezen partner voor u.

Gebruik het menu om terug te gaan naar het overzicht van onze activiteiten.